İşe Alım Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Başvuru Öncesinde

 • Boşluğu bulunun görev alanı doğrultusunda, bu özelliklere sahip olabilecek adaylar seçilir,
 • Adayların referansları incelenir,
 • Mülakata çağrılır (Eğer bireysel veya ekip çalışması sonucu meydana getirilen projeleri mevcutsa, bunları beraberinde getirip sunması istenir.)
 • Eğer gerekli görünürse teknik mülakata tabi tutulur,
 • Seçme ve yerleştirme sürecinde sadece “deneyim” ve “eğitim” değil, kişilik özelliklerine de önem verilir. Bu doğrultuda “kişilik testleri” uygulanabilir,
 • İşveren, aday ile öngördüğü şartlar doğrultusunda anlaşırsa, adaya bir deneme süresi teklif edilir,
 • Aday işe çağrılır.

İşe alım sürecinde kritik sorular

 • Deneyim, tecrübe, kariyer, referanslar
 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • Askerlik durumu
 • Eğitim seviyesi
 • İnsani ilişkileri (Ekip ile birlikte bütünleşik bir şekilde çalışabilmesi)
 • Teknik mülakata tabi tutulması