S01-Sejour Admin Kullanıcı Sertifika Programı - 4 Hafta, 8 Gün, 60 Saat

Temel turizm bilgisine sahip, Sejour programının tüm bölümleri ile ilgili tanım ve işlevlerine hakim olan, bir acenta operasyon sisteminde ihtiyaç duyulan temel tüm tanımlamalarını yapabilmek üzere teorik ve uygulamalı eğitimden geçerek kurs sonunda yapılan sertifika sınavında başarıya hak kazanmış "Sejour Admin Kullanıcısı" yetiştirmektir. Bu program sektörel konuları en güncel hali ile kursiyerlere aktarabilecek olan seyahat acentası, tur operatörü, otel yöneticileri ve diğer değerli turizm profesyonellerinin katkıları ile zengin bir içeriği kursiyerlere sunmaktadır.
 

S02-Sejour Kontrat Uzmanı Sertifika Programı - 2 Gün, 15 Saat

Bir seyahat acentasında kontrat konusunda tanımlamalara hakim, otel kontratlarında dönemsel veya ülkesel farklılıklar gösterebilen aksiyonlar ve satışa yönelik özel uygulamaları bilen, sektör profesyonellerinden kontratlama ile Hotel2Sejour ve Channel Manager gibi sistemler hakkında güncel bilgiler almış olan, teorik ve uygulama sınavından başarı ile geçerek sertifika almaya hak kazanmış kursiyerler yetiştirmektir.
 

S03-Sejour Rezervasyon Uzmanı Sertifika Programı - 1 Gün, 7.5 Saat

Bir seyahat acentasında rezervasyon departmanındaki iş süreçlerine ve güncel sistem uygulamalarına hakim olan, bir rezervasyonu satış, konfirmasyon ve ücretlendirme yaparak proforma listeler hazırlayabilme düzeyinde sonuçlandırabilecek bilgiye sahip, Sejour B2B ve online rezervasyon sistemleri hakkında sektörel uygulamaları bilen, teorik ve uygulama sınavından başarı ile geçerek sertifika almaya hak kazanmış kursiyerler yetiştirmektir.
 

S04-Sejour Operasyon Uzmanı Sertifika Programı - 1 Gün, 7.5 Saat

Bir seyahat acentasında operasyon departmanındaki iş süreçlerine ve güncel sistem uygulamalarına hakim olan, transfer operasyon yürütebilmek için mevcut tanımlamaları sistem aracılığı ile yapabilecek ve maliyetlendirme araçlarını kullanabilecek, ayrıca teorik ve uygulamalı sınavdan başarı ile geçerek sertifika almaya hak kazanmış kursiyerler yetiştirmektir.
 

S05-Sejour Tur Uzmanı Sertifika Programı - 1 Gün, 7.5 Saat

Bir seyahat acentasında tur operasyonu ile ilgili süreçlere ve Sejour program uygulamalarına hakim olan, sıfırdan bir tur planlaması için gereken düzeyde programdaki tur satış ve tur gider tanımlamalarını yapabilecek, esnaf ve rehber hesaplaşmaları için sistemdeki komisyon ve tahsilat uygulamalarını yönetebilecek, teorik ve uygulamalı sınavdan başarı ile geçerek sertifika almaya hak kazanmış kursiyerler yetiştirmektir.
 

S06-Sejour Muhasebe Uzmanı Sertifika Programı - 1 Gün, 7.5 Saat

Bir seyahat acentasında muhasebeye konu oluşturan tüm alışveriş işlemleri ve faturalamaları konusunda bilgi sahibi olan, satılan servislerin proformasından resmi faturasına kadar sisteme işlemek için gereken uygulamaları bilen, tahsilat araçlarını otel, operatör, esnaf bazında yönetebilecek düzeyde uzmanlaşmış, teorik ve uygulamalı sınavdan başarı ile geçerek sertifika almaya hak kazanmış kursiyerler yetiştirmektir.

Eğitimlerimize başvurarak ön kayıt yaptırabilirsiniz.