Hukuki Çekince Beyanı

İşbu internet sitesinde yer alan haberler, duyurular ve bilgiler, sadece kullanıcıları bilgilendirme amaçlı olarak tavsiye ve görüş niteliğinde sunulmaktadır. Diğer taraftan internet sitesinde yer alan içerikler güncelliğini yitirmiş olabilir. Bu içeriklere yani bilgilere, haberlere ve duyurulara dayanılarak işlem yapılmasından ya da eyleme geçilmesinden dolayı zarar ve ziyana uğranılması halinde içerik sağlayıcı konumunda bulunan SAN BİLGİSAYAR TİCARET TURİZM İTHALAT VE İHRACAT A.Ş nin, yönetim kurulu üyesinin, yönetici ya da çalışanının herhangi bir hukuki ya da cezai sorumluluğu yoktur. Bütün sorumluluk kullanıcının kendisine aittir. Bu nedenle söz konusu içeriklerin güncelliğini koruyup korumadığının kontrol edilmesi tavsiye edilir.   

Diğer taraftan işbu internet sayfasının içeriğinde ya da ekinde yer alan kişisel verilerle ilgili olarak; içerik sağlayıcılığı dışında veri sorumlusu konumunda da  bulunan SAN BİLGİSAYAR TİCARET TURİZM İTHALAT VE İHRACAT AŞ tarafından,  6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş olan KVKK Politikası çerçevesinde ve ekli aydınlatma metni doğrultusunda, veri sorumlusunun çalışanları, müşterileri ve misafirleri de dahil iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu kişilere ait verilerin nelerden ibaret olduğu, hangi hukuki sebeplerle, yöntemlerle, hangi şartlarla ve amaçlarla, ne kadar süre ile işlendiği, ilgili kişilerin başvuru ve şikayet haklarının nelerden ibaret olduğu hususunda gerekli bilgilendirme ve aydınlatmanın yapıldığı, çalışan, müşteri ve misafirler ile etkileşim içinde bulunulan diğer kişilere ait özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere iş bu e posta içeriğinde ve/veya ekindeki tüm kişisel verilerin veri sorumlusunun rızasına ve mevzuata aykırı şekilde işlenmeyeceği, kaydedilmeyeceği, aktarılmayacağı, paylaşılmayacağı ve saklanmayacağı, aksi durumda bu eylem ve işlemlerde bulunanların hukuki ve cezai açıdan sorumlu olacağı, veri sorumlusu  SAN BİLGİSAYAR TİCARET TURİZM İTHALAT VE İHRACAT AŞ ye herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği, bu eylem ve işlemler nedeni ile veri sorumlusunun  bir zarara uğraması halinde zarar verenler tarafından karşılanacağı hususu önemle beyan ve ihbar olunur.